"химия, физика и технология поверхности"  2004

 

Содержание

 

Стр

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

1

ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІОН‑ПОВЕРХНЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ БАГАТОШАРОВИХ АДСОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ КРЕМНЕЗЕМУ

Т.В. Горайчук, Л.Г. Ільченко, В.В. Лобанов

                             

4

2

    ГІДРАТАЦІЙНІ ЕФЕКТИ ТА СТРУКТУРА АДСОРБЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ГЛЮКОЗИ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ

О.М. Цендра, В.В. Лобанов, А.Г. Гребенюк

                             

 

8

3

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНГІБУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ ГАЛОГЕНПОХІДНИХ ЕТАНУ, ІММОБІЛІЗОВАНИХ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ

О.A. Кирилов, В.В. Кукуєва

                             

 

14

 

4

 

ДІЕЛЕКТРИЧНА СПЕКТРОСКОПІЯ СУСПЕНЗІЙ БАКТЕРІЙ Е.COLI: ПРЯМА І ОБЕРНЕНА ЗАДАЧІ.

Н.Г. Шкода, О.Я. Покотило

                             

 

18

ХИМИЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕЗЕМУ

5

ХЕМОСОРБЦІЯ ЧОТИРИХЛОРИСТОГО ЦИРКОНІЮ НА ПОВЕРХНІ ПІРОГЕННОГО КРЕМНЕЗЕМУ

М.В. Борисенко, О.М. Байбородін, А.Г. Дяченко, І.Я. Сулим

                             

 

23

6

ВЗАЄМОДІЯ ВІНІЛОВИХ МОНОМЕРІВ З ПОВЕРХНЕЮ АНАТАЗУ І ВИСОКОДИСПЕРСНОГО ТИТАНВМІСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ

С.І. Левицька, А.Г. Гребенюк, В.В. Брей

                             

 

28

7

КОМБІНОВАНЕ МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ ТРИМЕТИЛСИЛІЛЬНИМИ ТА ТИТАНОКСИДНИМИ ГРУПАМИ

В.М. Богатирьов, Л.В. Петрусь

                             

 

35

8

СТАН АЦЕТИЛАЦЕТОНАТУ ХРОМУ НА ПОВЕРХНІ ПІРОГЕННОГО КРЕМНЕЗЕМУ

Л.О. Давиденко, А.Г. Гребенюк, Ю.В. Плюто

                             

40

9

МОДИФІКУВАННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛАЗАНОМ В УМОВАХ ПСЕВДОЗРІДЖЕННЯ

О.Є.Вороніна

                             

 

46

10

ВПЛИВ КРЕМНІЙГІДРИДНИХ ГРУП ПОВЕРХНІ НАПОВНЮВАЧА НА СТРУКТУРУ ПОЛІГІДРОКСІЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ

Ю.М. Больбух, Є.П. Мамуня, В.А.Тьортих

                             

 

51

11

АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ СУСПЕНЗІЙ ДИСПЕРСНИХ ОКСИДНИХ СИСТЕМ АL2О3/SIO2

Л.С. Андрійко, М.Л. Малишева, Є.М. Пахлов, В.І. Зарко

                             

 

57

12

ОСОБЛИВОСТІ ФОТОХІМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ІОНІВ СРІБЛА В ПРИСУТНОСТІ МОДИФІКОВАНИХ БЕНЗОФЕНОНОМ КРЕМНЕЗЕМНИХ ТА ПОЛІМЕРНИХ МАТРИЦЬ

Г.В. Крилова, Г.М. Єременко, Н.П. Смірнова, В.Н. Семіошко, А. Корчев

                             

 

 

60

13

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ, ЩО УТВОРЮЄТЬСЯ ПРИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОМУ РОЗЧИНЕННІ МОНОКРИСТАЛА

Т.І. Горбанюк, В.С. Солнцев

                             

 

65

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ ОКСИДНИХ СИСТЕМ

14

СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЗОПОРУВАТИХ КРЕМНЕЗЕМІВ З БІ- ТА ТРИФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ

Ю.Л. Зуб, І.В. Мельник, Г.Р. Юрченко, О.К. Матковський,  О.О. Чуйко

                             

 

 

69

15

СИНТЕЗ І ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ МЕЗОСТРУКТУРНИХ КРЕМНЕЗЕМНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ

Г.М. Тельбіз, В.В. Коваленко, О.В. Швець, С.Ю. Борон

                             

 

75

16

СИНТЕЗ ТА СТРУКТУРНО-АДСОРБЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСТКОВИХ ПОЛІСИЛСЕСКВІОКСАНІВ З АМІНОПРОПІЛЬНИМИ ГРУПАМИ

Н.В. Швайковська, І.В. Мельник, Г.Р. Юрченко,  О.К. Матковський, Ю.Л. Зуб

                             

 

 

80

17

ФОТОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ FE/TIO2 ПЛІВОК ПІД ДІЄЮ ОПРОМІНЕННЯ УФ ТА ВИДИМИМ СВІТЛОМ

О. Русина, О. Ліннік, Н. Смірнова, Г. Єременко, Х. Кіш

                             

 

85

18

СИНТЕЗ ТА ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОРОЗМІРНИХ ПОРИСТИХ ПЛІВОК ТІО2, ОДЕРЖАНИХ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ

І.С. Петрик, Н.П. Смірнова, О.К. Фролова, O.В. Турчин,  С.В. Паховчишин, Г.М. Єременко

                             

 

 

90

19

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ МЕЗОПОРИСТИХ ПЛІВОК БІНАРНИХ ЦИРКОНІЙ-ТИТАНОВИХ ОКСИДІВ

Ю.І. Гнатюк, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко

                             

 

95

20

ФОТОНІКА 4-(4¢-N,N-ДІЕТИЛ-АМІНОФЕНІЛ-3,5-ДИМЕТИЛ-1,7-ДИФЕНІЛ БІС-ПІРАЗОЛО-[3,4-B, 3¢-E]-ПІРИДИНУ В СИЛІКАТНИХ МАТРИЦЯХ

О. Якименко, Н. Смірнова, Г. Єременко, К. Роткевич

                             

 

100

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДНЫХ СИСТЕМ

21

ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК ОКСИДУ ЦИНКУ, ОДЕРЖАНИХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИМ МЕТОДОМ

П.П. Горбик, І.В. Дубровін, М.М. Філоненко, О.О. Чуйко

                             

 

105

22

ВПЛИВ ПРОМОТУВАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ VPO‑ВМІСНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ

О.В. Чебуракова, В.О. Зажигалов

                             

 

109

23

МОДИФІКУВАННЯ СТРУКТУРИ І ПОВЕРХНІ VPO‑ВМІСНОГО КАТАЛІЗАТОРА РЕАКЦІЇ ОКИСНЮВАЛЬНОГО ДЕГІДРУВАННЯ ЕТАНУ

О.А. Діюк, В.О. Зажигалов, І.В. Бачерикова, Ж.М. Лопес-Ніето

                             

 

114

24

ХІМІЯ ПОВЕРХНІ І СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ФОСФАТУ ТИТАНУ, СИНТЕЗОВАНОГО НА ОСНОВІ TIOSO4

Г.О. Зайцева, В.В. Стрелко, В.І. Яковлєв

                             

 

118

25

СОРБЦІЯ УРАНУ СОРБЕНТАМИ НА ОСНОВІ ФОСФАТУ ТА СИЛІКОФОСФАТУ ТИТАНУ

О.І. Закутевський, Т.С. Псарьова, В.В. Стрелко

                             

 

123

26

FE-CO-CU-ОКСИДНІ КАТАЛІЗАТОРИ В РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ СО

В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, С.В. Гайдай

                             

 

128

27

CO-ВМІСНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ЦЕОЛІТІВ ZSM-5, ЕРІОНІТУ, AL2O3 ТА SIO2 В ОКИСНЕННІ СО

Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко

                             

 

132

ХИМИЯ ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

28

ТЕМПЛАТНИЙ СИНТЕЗ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК.

А.В. Бричка, Г.П. Приходько, С.Я. Бричка, О.О. Чуйко

                             

 

137

29

ВПЛИВ ГІДРОКСИДУ КАЛІЮ НА РОЗВИТОК ПОРУВАТОЇ СТРУКТУРИ ВУГІЛЛЯ ПРИ НАГРІВАННІ

Ю.В. Тамаркіна

                             

 

142

30

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКИСНЕНОГО СИНТЕТИЧНОГО ВУГІЛЛЯ СКС

В.К. Яцимирський, А.О. Горлова, В.Є. Діюк, Т.М. Безугла,  О.М. Задерко

                             

 

146

31

НАНЕСЕНІ НА АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ PD- І PD, AU-КАТАЛІЗАТОРИ В РЕАКЦІЯХ ОКИСНЕННЯ ВОДНЮ ТА МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ

І.П. Герасимюк, В.О. Зажигалов, В.Ф. Лапко, А.О. Лисенко, Ю.О. Тарасенко

                             

 

 

151

32

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ І СЕНСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕНУ ТА ГРАФІТІВ

Я.І. Кручек, Л.С. Семко, Ю.А. Шевляков, І.І. Гаращенко

                             

 

156

33

ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЦІЇ НАФТОПРОДУКТІВ ВУГЛЕЦЕВИМИ МАТЕРІАЛАМИ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

О.В. Кравченко, Д.І. Швець

                             

 

161

34

СОРБЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО МАСЛА СПУЧЕНИМ ГРАФІТОМ

Н.І. Лазарєва, Р.Д. Мисик, В.І. Шологон, О.П. Ярошенко,  М.В. Савоськін

                             

 

166

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМИ ПОВЕРХНОСТИ

35

АДСОРБЦІЯ АНТИБІОТИКІВ ТЕТРАЦИКЛІНОВОГО РЯДУ НА ПОВЕРХНІ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ

Н.Ф. Слишик, Л.В. Носач, О.Є. Вороніна

                             

 

170

36

АДСОРБЦІЯ АНТИБІОТИКІВ МАКРОЛІДНОГО РЯДУ НА ВИСОКОДИСПЕРСНОМУ КРЕМНЕЗЕМІ

Н.Ф. Слишик, В.П. Гончарик, В.О. КАСПЕРСЬКИЙ

                             

 

175

37

АДСОРБЦІЯ ТІАМІНУ НА КРЕМНЕЗЕМАХ З ЧАСТКОВО МЕТИЛСИЛІЛЬОВАНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

П.О. Кузема, І.В. Лагута

                             

 

180

38

АДСОРБЦІЯ ЛЕВАМІЗОЛУ НА КРЕМНЕЗЕМАХ З РЕГУЛЬОВАНОЮ ГІДРОФОБНІСТЮ

Л.М. Патей, П.О. Кузема

                             

 

184

39

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІЧНОГО РОЗКЛАДУ АЛЬБУМІНУ МЕТОДОМ ТЕМПЕРАТУРНО-ПРОГРАМОВАНОЇ ДЕСОРБЦІЙНОЇ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ.

І.В. Гриценко, Б.Г. Місчанчук, Н.П. Галаган

                             

 

187

40

ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЇ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ ТА ПОЛІСТИРОЛУ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ

Н.В. Гузенко, Л.В. Носач, М.В. Чмильов

                             

 

192

41

МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОЛІЗУ СОРБІТУ ТА КСИЛІТУ

Н.С. Настасієнко, Б.Г. Місчанчук, Н.П. Галаган

                             

 

198

42

МОЛЕКУЛЯРНІ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ ІМУНОГЛОБУЛІН-ВОДА-КРЕМНЕЗЕМ ЗА ДАНИМИ ІЗОТЕРМ АДСОРБЦІЇ ТА ЯМР СПЕКТРОСКОПІЇ

А.А. Ключко, В.М. Барвінченко, В.В. Туров

                             

 

202

43

АСОЦІАТИ ВОДИ У ЧАСТКОВО ЗНЕВОДНЕНИХ ДРІЖДЖАХ І НА ПОВЕРХНІ ГІДРОФОБНОГО КРЕМНЕЗЕМУ

С.П. Туранська, В.В. Туров, В.М. Гунько, В.М. Богатирьов

                             

 

207

44

ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ ПІСЛЯ КОНТАКТУ З ПОВЕРХНЕЮ ГІДРОФОБНОГО КРЕМНЕЗЕМУ

О.В. Юхименко, О.В. Севериновська, В.Д. Юхименко

                             

 

212

45

АДСОРБЦІЙНА ТА ХІМІЧНА МОДИФІКАЦІЯ КРЕМНЕЗЕМУ b‑ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ

Л.О. Бєлякова, А.М. Варварін, Д.Ю. Ляшенко, О.В. Хора, О.О. Чуйко

                             

 

216