Наукове видання

 

ПОВЕРХНЯ

 SURFACE

   У збірнику представлені статті, в яких викладені результати експериментальних і теоретичних досліджень будови і реакційної здатності поверхні дисперсних і пористих матеріалів, а також фізико-хімічних процесів на межі розділу фаз. Особливу увагу приділено синтезу нових наноматеріалів для вирішення різноманітних практичних завдань хімії, екології і медицини.

Розрахований на науковців, аспірантів та інших спеціалістів, робота яких пов'язана з синтезом і дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних завдань хімії, фізики, біології та медицини.

 

Збірник внесений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття накових ступенів доктора і кандидата наук (хімічні, фізико-математичні) 

Скорочена назва:

Poverhn.

Рік заснування:

1992

Проблематика:

висвітлення питань у галузі хімії, фізики та технології поверхні

Ідентифікатор друкованого медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа:

R30-02438

Галузь науки:

фізико-математичні науки (спеціальність - 105 "прикладна фізика та наноматеріали")

хімічні науки (спеціальність - 102 "хімія")

Періодичність:

1 раз на рік

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Головний редактор:

Картель Микола Тимофійович, академік НАН України

Відповідальний секретар:

Лобанов Віктор Васильович, доктор хімічних наук

   

Адреса редакції:

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
вул. Генерала Наумова, 17,кім. 305(І), Київ, Україна, 03164. Тел.: (044) 424-96-04

Збірник індексується:

Google ScholarIndex Copernicus, електронна реферативна база "Україніка наукова"