Просторово-часова симетрія броунівських моторів, керованих дихотомним процесом

  • Т. Є. Корочкова Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • В. М. Розенбаум Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • В. О. Машира Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України
  • О. В. Шакел Білоруський державний університет / Республіканський інститут вищої школи
  • І. В. Шапочкіна Білоруський державний університет
  • М. І. Ікім ФІЦ Інститут хімічної фізики ім. Н.Н. Сємьонова РАН
  • Г. М. Герасімов ФІЦ Інститут хімічної фізики ім. Н.Н. Сємьонова РАН
  • В. Ф. Громов ФІЦ Інститут хімічної фізики ім. Н.Н. Сємьонова РАН
  • О. С. Бугайов ФІЦ Інститут хімічної фізики ім. Н.Н. Сємьонова РАН
Ключові слова: дифузний транспорт, броунівські мотори, ретчет ефект, симетрія ретчет-систем, дихотомний процес, телеграфний шум

Анотація

Дослідження симетрії різних систем дозволяє формулювати широкі висновки щодо їхніх властивостей без детальної інформації про конкретну систему. Моделі броунівських моторів (ретчетів) встановлюють зв'язок між просторово-часовою залежністю потенціальної енергії броунівських частинок і виникненням ретчет-ефекту. В даній статті ми використовуємо теорію симетрії ретчет-систем для дослідження механізмів впливу просторової і/або часової асиметрії наносистеми на середню швидкість броунівських моторів двох основних типів - з флуктуючою періодичної потенціальною енергією і флуктуючою силою (так званих пульсуючих і похилих ретчетів, pulsating and forced ratchets).

Розглядається надзагасаючий рух броунівської частинки в незміщеному силовому полі, яке є періодичною ступінчастою функцією координати, що зазнає дихотомні зміни з часом. Використання перетворень і властивостей симетрії броунівських моторів дозволило отримати компактні аналітичні представлення середньої швидкості пульсуючих і похилих ретчетів як функції параметрів просторової і часової асиметрії силових полів. Виявлено принципову відмінність залежностей середньої швидкості броунівських моторів цих двох типів від даних параметрів асиметрії. Для пульсуючих броунівських моторів направлений рух наночастинок відсутній в просторово-симетричній системі незалежно від наявності часової асиметрії; направлений рух в таких системах є можливим при наявності просторової асиметрії, а отримання точок зупинки мотора при цьому досягається шляхом підстроювання параметра часової асиметрії керуючого процесу. Для похилих броунівських моторів ретчет-ефект в просторово симетричних системах може виникати виключно за рахунок часової асиметрії. З цієї причини точки зупинки як результат конкуренції просторової і часової асиметрії легше реалізуються саме для моторів з флуктуючою силою (похилих).

Представлені в статті результати отримано на основі аналізу тільки загальних властивостей симетрії, без залучення прихованих симетрій ретчет-систем, тому вони будуть справедливими і для інерційної динаміки.

Посилання

Urmantsev Yu. A. The symmetry of nature and the nature of symmetry (Moscow:"Muisl, 1974). [in Russian]

Wеуl Н. Symmetry (Princeton Univ. Press, 1952).

Weyl H. The Classical Groups: Their Invariants and Representations. (Princeton Univ. Press, 1946) https://doi.org/10.1515/9781400883905

Hamermesh M. Group Theory and its Application to Physical Problems (Pergamon Press, 1962) https://doi.org/10.1119/1.1941790

Kitaigorodsky A. I. Organic crystal chemistry (Moscow: Izd. Akad. Nauk SSSR, 1955). [in Russian]

Vernadsky V. I. Biogeochemical essays 1922-1932 (Moscow; Leningrad Izd-vo AN SSSR, 1940). [in Russian]

Reimann P. Brownian Motors: Noisy Transport far from Equilibrium. Phys. Rep. 2002. 361: 57. https://doi.org/10.1016/S0370-1573(01)00081-3

Hänggi P., Marchesoni F. Artificial Brownian motors: Controlling transport on the nanoscale. Rev. Mod. Phys. 2009. 81(1): 387. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.81.387

Cubero D., Renzoni F. Brownian Ratchets: From Statistical Physics to Bio and Nanomotors. (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2016). https://doi.org/10.1017/CBO9781107478206

Shapochkina I. V., Korochkova T. Ye., Rosenbaum V. M. Symmetry properties of Brownian motors with fluctuating periodic potential energy. Poverkhnost'. 2017. 9(24): 57. [in Russian] https://doi.org/10.15407/Surface.2017.09.057

Rozenbaum V.M., Shapochkina I.V., Teranishi Y., Trakhtenberg L.I. Symmetry of pulsating ratchets. JETP Lett. 2018. 107(8): 506. https://doi.org/10.1134/S0021364018080039 https://doi.org/10.1134/S0021364018080039

Rozenbaum V. M., Shapochkina I. V., Teranishi Y., Trakhtenberg L. I. Symmetry of deterministic ratchets. Phys. Rev. E. 2019. 100 (2): 022115. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.022115

Landau L. D., Lifshitz E. M. Statistical Physics, Cource of Theoretical Physics, Part 1, v. V. (Pergamon Press, Oxford, 1980). https://doi.org/10.1016/B978-0-08-023039-9.50007-X

Rozenbaum V. M. Brownian motors in the low-energy approximation: Classification and properties. Journal of Experimental and Theoretical Physics 2010. 110, (4): 653. https://doi.org/10.1134/S1063776110040126

Rozenbaum V. M., Korochkova T. Ye., Chernova A. A., Dekhtyar M. L. Brownian motor with competing spatial and temporal asymmetry of potential energy. Phys. Rev. E. 2011. 83(5): 051120. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.051120

Rozenbaum V. M., Shapochkina I. V., Lin S. H., Trakhtenberg L. I. Theory of slightly fluctuating ratchets. 2017. JETP Lett. 105(8): 542. https://doi.org/10.1134/S0021364017080069

Rozenbaum V. M., Shapochkina I. V., Trakhtenberg L. I. Green's function method in the theory of Brownian motors. Phys. Usp. 2019. 62(5): 496. https://doi.org/10.3367/UFNe.2018.04.038347

Tarlie M. B., Astumian R. D. Optimal modulation of a Brownian ratchet and enhanced sensitivity to a weak external force. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1998. 95(3): 2039. https://doi.org/10.1073/pnas.95.5.2039

Rozenbaum V. M., Makhnovskii Y. A., Shapochkina I. V., Sheu S.-Y., Yang D.-Y., Lin S. H. Adiabatically slow and adiabatically fast driven ratchets. Phys. Rev. E. 2012. 85(4): 041116. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.85.041116

Опубліковано
2019-10-30
Як цитувати
Корочкова, Т. Є., Розенбаум, В. М., Машира, В. О., Шакел, О. В., Шапочкіна, І. В., Ікім, М. І., Герасімов, Г. М., Громов, В. Ф., & Бугайов, О. С. (2019). Просторово-часова симетрія броунівських моторів, керованих дихотомним процесом. Поверхня, (11(26), 382-393. https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.382
Розділ
Теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні.