Вплив високодисперсного кальциту на реологію, структуру та термостійкість композитів на основі поліпропілену

  • Л. С. Дзюбенко Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • С. В. Сайтарли Київський національний університет технологій та дизайну
  • О. О. Сап’яненко Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • П. П. Горбик Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • В. П. Плаван Київський національний університет технологій та дизайну
  • Ю. О. Будаш Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: поліпропілен, кальцит, композит, реологія, структура, термостійкість

Анотація

Одержано високонаповнені композити на основі поліпропілену (ПП), що містять 5 – 50 мас. % концентрату кальциту (КК), який являє собою модифікований органічними речовинами високодисперсний порошок кальциту. Встановлено, що вміст органічної частини КК складає 24 мас. %, а для гранулювання концентрату використано високотекучий ПП.

Показано, що за збільшення вмісту КК в'язкість розплаву композицій у всьому діапазоні концентрацій і напружень зсуву спадає, що суперечить традиційним закономірностям течії розплавів полімерів, наповнених твердими добавками, для яких типовим є зростання в'язкості. Встановлено, що показник текучості розплаву за збільшення вмісту КК в композиції зростає від 3,1 г/10 хв для вихідного ПП до 6,6 г/10 хв для композиції за вмісту 50 мас. % КК. Виявлено, що КК впливає на процеси плавлення та кристалізації ПП. За невисокого (5 мас. %) та середнього (10 – 20 мас. %) вмісту КК підвищується температура плавлення від 168 °С до 169 – 170 °С та температура кристалізації від 115 °С до 117 – 118 °С, а також  звужується інтервал плавлення від 42 °С для ПП до 38 – 34 °С для композитів із вмістом КК 30 − 50 мас. %, а також інтервал кристалізації від 18 °С до 16 – 15 °С для композитів за високого вмісту КК. Зростання температури фазових переходів вказує на формування крупніших та досконаліших кристалітів, а звуження температурних інтервалів фазових переходів – на формування однорідніших за розмірами кристалітів. Такий вплив КК на реологічну поведінку та на температурні характеристики фазових переходів пов’язано з пластифікувальним ефектом ланцюгів модифікатору поверхні частинок кальциту та з присутністю високотекучого ПП як полімеру-основи. Введення КК дещо понижує енергію активації окиснювальної термодеструкції, що пояснено зменшенням зв'язаності системи із-за впливу модифікуючих добавок.

Посилання

Xanthos M. Functional Fillers for Plastics. Scientific fundamentals and technologies. 2010: 462. (in Russian). https://doi.org/10.1002/9783527629848

Lubimov, A.G., Prokopchuk, N.R., Manulenko, A.F. The Features of Polypropylene Modification for Film Fiber Preparation. BGTU's Works. Chemistry, Technology for Organic Compounds, and Biotechnology. 2011. 4: 59. (in Russian).

Katzevman, M., Kiselev, S., Eizinson, I. The Use for Concentrates of Mineral Fillers in Polymer Pipe Industries. Polymer Pipes. 2011. 1(31): 31.(in Russian).

Kalinchev, E.L., Sakovtseva, M.B., Pavlova, I.V., Kavokin., E.I., Sakovich., D.A. Effective Approach in Advanced Composite Materials Designing. Polymer Materials. 2008. 3: 4. (in Russian).

Mihajlović S., Sekulić Ž, Daković A., Vučinić D., Jovanović V., Stojanović J. Surface properties of natural calcite filler treated with stearic acid. Ceramics - Silikáty. 2009. 53(4): 268.

Niftaliyev, S.I., Lygina, L.V., Peregudov, Yu.S., Prokofieva, L.A. Investigation for Rheological Properties of PVC - Based Composites. Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies. 2014. 2: 132. (in Russian)

Newer Methods of Polymer Characterization. Bacon Ke, Ed. Interscience (Wiley), New York. 1966: 572 . (in Russian).

Prokopchuk, N.R. Determination for Activation Energy of Polymer Destruction by Thermogravimethrical Data. Plast. Massy. 1983. 10: 24. (in Russian).

Volfson, S.I., Ohotina, N.A., Nigmatullina A.I., Sabirov ,R.К., Vlasov, V.V., Trofimov, L.V. TPR, Modified by Morillonite. Kauchuk I Rezina. 2010. 3: 11. (in Russian).

Kovalenko, A.N., Gurova., A.V. All Truth About Chalk Additives. Polimernyie Materialy. 2015. 8(1): 6. (in Russian).

Kovalenko, A.N., Gurova., A.V. All Truth About Chalk Additives. Polimernyie Materialy. 2015. 10(2): 4.(in Russian).

Solomko V.P. The Filled and Crystallizing Polymers. Naukova Dumka. 1980: 264. (in Russian).

Lipatov Yu.S. The Colloidal Chemistry of Polymers. Naukova Dumka. 1984: 344 (in Russian).

Опубліковано
2019-10-30
Як цитувати
Дзюбенко, Л. С., Сайтарли, С. В., Сап’яненко, О. О., Горбик, П. П., Плаван, В. П., & Будаш, Ю. О. (2019). Вплив високодисперсного кальциту на реологію, структуру та термостійкість композитів на основі поліпропілену. Поверхня, (11(26), 403-413. https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.403
Розділ
Фізико-хімія поверхневих явищ