Застосування базальтових композицій при одержанні біоцидного паперу

  • В. М. Шевченко Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
  • Н. А. Гуц Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
  • А. Є. Шпак Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: біоцидні матеріали, целюлоза, базальтові волокна, глинисті мінерали

Анотація

Одна з основних проблем зберігання паперової продукції сьогодні – це зберігання фондів, забезпечення умов зберігання, відсутність плісняви, мікробіологічних дисперсій у повітрі, обробка документів, детоксикація оброблених раніше матеріалів.

В роботі досліджували зразки паперів (конденсаторного, писального, картону для ламінування) та застосування біоцидних матеріалів (Полідезу, Гембару та Метатіну). Технологія обробки зразків не дуже проста. Дію біоцидних проводили на тест – культурах мікроскопічних грибів, що були ізольовані з пошкоджених документів.

Крім того, паралельно досліджувались зразки паперів, що оброблялись композиційним складом, що містить базальтове та целюлозне волокна, монтморилонітова глина та натрієві солі смоляних кислот (SSRA) або Натрію гумат (SH). Старіння зразків спостерігали за такими показниками, як білість матеріалів та міцність на злам, (ч.п.п.) – властивості, що чутливі до процесу старіння.

В роботі доведено, що зразки, що мають у композиційному складі базальтове та целюлозне волокна, монтморилоніт та натрієві солі смоляних кислот (або Натрію гумат) у більшій ступені пригнічують розповсюдження грибів та мікроорганізмів, ніж офіційні державні біоцидні матеріали.

Тому в роботі пропонується матеріал та композиційний склад, що гарантує певні фізико-механічні властивості готового продукту та має значно простішу та дешевшу технологію одержання матеріалу, що дезинфікує.

Посилання

Nagi Terry A. Insight from vision 21-st the printing industry redefined for the 21-st century. Solut!. People Process Paper .2002. 10(85): 33.

Flyate D. M. Properties of Paper Edition 3. (Moscow, Forestry, 1986).

Strassburg Richard. Further Information on the Use of ethylene oxide as a Library and Archival Fumigant. (SAA Leaflet, 1983)

Kazumina O.V., Baryshnikova Z.P. Collection "Paper Aging" (Publishing house "Science", 1995)

Donskoy A.V. Disinfection and Restoration of Library Materials (Leningrad, Publishing House of the State Public Library, 1989)

Zagulyayeva Z.A. Problems of conservation and restoration of paper and parchment. (Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR,1982).

John H. Halnes, Stuart A. Kohler. An evaluation of ortho-phenol as a fungicidal fumigant for archives and libraries. Y. Amer. Inst. Conserv. 1996. 25(1):49. https://doi.org/10.1179/019713686806028078

Shevchenko V.M., Alekseev O.L.Principles of recharging and its influence on the properties of paper-like materials. Abstracts of the conference "Nano-sized systems. 2004. 12:170.

Shevchenko V.M., Guts N.A., Pidgornyi A.V. Bentonite clays in compositions with basalt fibers. Collection of scientific works SWorld. 2016. Book 10. 1(42): 80.

DSTU 3364-96 Cellulose. Method of determining the whiteness

DSTU 3476-96 Paper. Definition of whiteness on fracture during multiple folds

Kruglitskyi N.N. Physics-chemical bases of regulating properties of the disperse of clay minerals. (Kyiv: Naukova dumka, 1994).

Shevchenko V.M., Guts N.A. Influence of temperature and homeostasity of dispersed minerals on characteristics of composite materials of basalt. Collection of scientific works SWold. 2014. 30: 27.

Опубліковано
2019-10-30
Як цитувати
Шевченко, В. М., Гуц, Н. А., & Шпак , А. Є. (2019). Застосування базальтових композицій при одержанні біоцидного паперу . Поверхня, (11(26), 521-530. https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.521
Розділ
Наноматеріали і нанотехнології