[1]
Гребенюк, А.Г. 2019. Співіснування іонних пар та молекулярних асоціатів у наночастинках неорганічних сполук. Поверхня. 11(26) (Жов 2019), 344-371. DOI:https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.344.