[1]
Корочкова, Т.Є., Розенбаум, В.М., Машира, В.О., Шакел, О.В., Шапочкіна, І.В., Ікім, М.І., Герасімов, Г.М., Громов, В.Ф. і Бугайов, О.С. 2019. Просторово-часова симетрія броунівських моторів, керованих дихотомним процесом. Поверхня. 11(26) (Жов 2019), 382-393. DOI:https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.382.