[1]
Покутній, С.І. 2019. Нові квазіатомні наноструктури, що містять екситонні квазімолекули і екситонні квазікристали: теорія. Поверхня. 11(26) (Жов 2019), 472-483. DOI:https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.472.