[1]
Покутній, С.І. і Терець, А. Д. 2023. Теорія просторово непрямих екситонів у наносистемах, що містять подвійні напівпровідникові квантові точки. Поверхня. 15(30) (Груд 2023), 23-33. DOI:https://doi.org/10.15407/Surface.2023.15.023.