(1)
Смірнова, О. В.; Гребенюк, А. Г.; Лобанов, В. В. Вплив допування цирконієм на властивості дефектного діоксиду титану: квантовохімічні розрахунки . Поверхня 2019, 372-381.