(1)
Корочкова, Т. Є.; Розенбаум, В. М.; Машира, В. О.; Шакел, О. В.; Шапочкіна, І. В.; Ікім, М. І.; Герасімов, Г. М.; Громов, В. Ф.; Бугайов, О. С. Просторово-часова симетрія броунівських моторів, керованих дихотомним процесом. Поверхня 2019, 382-393.