(1)
Покутній, С. І. Нові квазіатомні наноструктури, що містять екситонні квазімолекули і екситонні квазікристали: теорія. Поверхня 2019, 472-483.