(1)
Покутній, С. І.; Терець, А. Д. Теорія просторово непрямих екситонів у наносистемах, що містять подвійні напівпровідникові квантові точки. Поверхня 2023, 23-33.