Гунько, В. М., Туров, В. В., Гончарук, О. В., Пахлов, Є. М., & Матковський, О. К. (2019). Явища на межах поділу біля поверхні індивідуальних та складних пірогенних нанооксидів. Поверхня, (11(26), 3-269. https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.003