Гребенюк, А. Г. (2019). Співіснування іонних пар та молекулярних асоціатів у наночастинках неорганічних сполук. Поверхня, (11(26), 344-371. https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.344