Корочкова, Т. Є., Розенбаум, В. М., Машира, В. О., Шакел, О. В., Шапочкіна, І. В., Ікім, М. І., Герасімов, Г. М., Громов, В. Ф., & Бугайов, О. С. (2019). Просторово-часова симетрія броунівських моторів, керованих дихотомним процесом. Поверхня, (11(26), 382-393. https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.382