Дзюбенко, Л. С., Сайтарли, С. В., Сап’яненко, О. О., Горбик, П. П., Плаван, В. П., & Будаш, Ю. О. (2019). Вплив високодисперсного кальциту на реологію, структуру та термостійкість композитів на основі поліпропілену. Поверхня, (11(26), 403-413. https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.403