Покутній, С. І. (2019). Нові квазіатомні наноструктури, що містять екситонні квазімолекули і екситонні квазікристали: теорія. Поверхня, (11(26), 472-483. https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.472