Покутній, С. І., & Терець, А. Д. (2023). Теорія просторово непрямих екситонів у наносистемах, що містять подвійні напівпровідникові квантові точки. Поверхня, (15(30), 23-33. https://doi.org/10.15407/Surface.2023.15.023