Покутній, С. І. 2019. «Нові квазіатомні наноструктури, що містять екситонні квазімолекули і екситонні квазікристали: теорія». Поверхня, вип. 11(26) (Жовтень), 472-83. https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.472.