Покутній, Сергій І., і Андрій Д. Терець. 2023. «Теорія просторово непрямих екситонів у наносистемах, що містять подвійні напівпровідникові квантові точки». Поверхня, вип. 15(30) (Грудень), 23-33. https://doi.org/10.15407/Surface.2023.15.023.