Покутній, С. І. (2019) «Нові квазіатомні наноструктури, що містять екситонні квазімолекули і екситонні квазікристали: теорія», Поверхня, (11(26), с. 472-483. doi: 10.15407/Surface.2019.11.472.