Покутній, С. І. і Терець, А. Д. (2023) «Теорія просторово непрямих екситонів у наносистемах, що містять подвійні напівпровідникові квантові точки», Поверхня, (15(30), с. 23-33. doi: 10.15407/Surface.2023.15.023.