[1]
А. Г. Гребенюк, «Співіснування іонних пар та молекулярних асоціатів у наночастинках неорганічних сполук», Поверхня, вип. 11(26), с. 344-371, Жов 2019.