[1]
Т. Є. Корочкова, «Просторово-часова симетрія броунівських моторів, керованих дихотомним процесом», Поверхня, вип. 11(26), с. 382-393, Жов 2019.