[1]
С. І. Покутній, «Нові квазіатомні наноструктури, що містять екситонні квазімолекули і екситонні квазікристали: теорія», Поверхня, вип. 11(26), с. 472-483, Жов 2019.