[1]
С. І. Покутній і А. Д. Терець, «Теорія просторово непрямих екситонів у наносистемах, що містять подвійні напівпровідникові квантові точки», Поверхня, вип. 15(30), с. 23-33, Груд 2023.