[1]
Є. Дем’яненко, «Квантовохімічне моделювання взаємодії епірубіцину з фулереном та вуглецевою графеноподібною площиною», Поверхня, вип. 15(30), с. 34-46, Груд 2023.