[1]
А. Синиця, «Дослідження кінетики адсорбції парів води на біокомпозитах гідроксиапатит/магнетит/хітозан», Поверхня, вип. 15(30), с. 97-109, Груд 2023.