[1]
А. Кусяк, «Рентгенолюмінесцентні наноструктури на основі фториду та фосфату лантану для оптофармакології та фотодинамічної терапії пухлинних захворювань», Поверхня, вип. 15(30), с. 268-296, Груд 2023.