Гребенюк, А. Г. «Співіснування іонних пар та молекулярних асоціатів у наночастинках неорганічних сполук». Поверхня, вип. 11(26), Жовтень 2019, с. 344-71, doi:10.15407/Surface.2019.11.344.