Покутній, С. І. «Нові квазіатомні наноструктури, що містять екситонні квазімолекули і екситонні квазікристали: теорія». Поверхня, вип. 11(26), Жовтень 2019, с. 472-83, doi:10.15407/Surface.2019.11.472.