Гребенюк, А. «Забарвлення та просторова будова наночастинок монооксиду свинцю». Поверхня, вип. 15(30), Грудень 2023, с. 12-22, doi:10.15407/Surface.2023.15.012.