Покутній, С. І., і А. Д. Терець. «Теорія просторово непрямих екситонів у наносистемах, що містять подвійні напівпровідникові квантові точки». Поверхня, вип. 15(30), Грудень 2023, с. 23-33, doi:10.15407/Surface.2023.15.023.