• Surface 5(20) Поверхня
  № 5(20) (2013)

  У збірнику представлені статті, в яких викладено результати експериментальних і теоретичних досліджень будови і реакційної здатності поверхні дисперсних і пористих матеріалів, а також фізико-хімічних процесів на межі поділу фаз. Особливу увагу приділено синтезу нових наноматеріалів для вирішення різноманітних практичних завдань хімії, екології та медицини.

  Розрахований на науковців, аспірантів та інших фахівців, робота яких пов'язана з синтезом і дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних завдань хімії, фізики, біології та медицини.

 • surface 4(19) Поверхня
  № 4(19) (2012)

  У збірнику представлені статті, в яких викладено результати експериментальних і теоретичних досліджень будови і реакційної здатності поверхні дисперсних і пористих матеріалів, а також фізико-хімічних процесів на межі поділу фаз. Особливу увагу приділено синтезу нових наноматеріалів для вирішення різноманітних практичних завдань хімії, екології та медицини.

  Розрахований на науковців, аспірантів та інших фахівців, робота яких пов'язана з синтезом і дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних завдань хімії, фізики, біології та медицини.

 • Поверхня
  № 3(18) (2011)

  До збірки включені статті за матеріалами наукових доповідей, представлених на Всеукраїнській конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми хімії та фізики поверхні», присвяченій 25-річчю Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. Статті згруповані в чотири розділи. Традиційно представлені роботи, присвячені вивченню хімічної будови і реакційної здатності поверхні, медико-біологічних аспектів поверхні і фізико-хімічних властивостей наноматеріалів. Велику увагу приділено фізико-хімії поверхневих явищ.

  Розрахований на науковців, аспірантів та інших фахівців, робота яких пов'язана з синтезом і дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних завдань хімії, фізики, біології та медицини.

 • surface 2(17) Поверхня
  № 2(17) (2010)

  У збірнику представлені статті, в яких викладено результати експериментальних і теоретичних досліджень будови і реакційної здатності поверхні дисперсних і пористих матеріалів, а також фізико-хімічних процесів на межі поділу фаз. Особливу увагу приділено синтезу нових наноматеріалів для вирішення різноманітних практичних завдань хімії, екології та медицини.

  Розрахований на науковців, аспірантів та інших фахівців, робота яких пов'язана з синтезом і дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних завдань хімії, фізики, біології та медицини.

 • Поверхня
  № 1(16) (2009)

  У зв'язку зі створенням наукового журналу «Хімія, фізика та технологія поверхні", співзасновниками якого є Національна академія наук України та Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, шістнадцятий випуск збірника «Хімія, фізика та технологія поверхні» виходить під новою назвою «Поверхня» (свідоцтво № 15862-4334 Р від 27.10.2009 р.).

  У збірнику «Поверхня» планується публікувати оригінальні наукові та оглядові статті, присвячені вивченню хімічних, фізичних і біологічних аспектів поверхневих явищ, адсорбції і хімічних реакцій на поверхні твердих тіл, синтезу нових адсорбентів, каталізаторів та композиційних матеріалів. Особливу увагу буде приділено роботам молодих вчених та аспірантів. Слідуючи сталій традиції, статті в збірці публікуються українською, російською або англійською мовою.

 • Хімія, фізика та технологія поверхні
  № 15 (2009)

  У збірнику представлені статті, в яких викладено результати експериментальних і теоретичних досліджень будови і реакційної здатності поверхні дисперсних і пористих матеріалів, а також фізико-хімічних процесів на межі поділу фаз. Особливу увагу приділено синтезу нових наноматеріалів для вирішення різноманітних практичних завдань хімії, екології та медицини.

  Розрахований на науковців, аспірантів та інших фахівців, робота яких пов'язана з синтезом і дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних завдань хімії, фізики, біології та медицини.

  ISBN 978-966-00-08228

 • Хімія, фізика та технологія поверхні
  № 14 (2008)

  У збірнику представлені статті, в яких викладено результати експериментальних і теоретичних досліджень будови і реакційної здатності поверхні дисперсних і пористих матеріалів, а також фізико-хімічних процесів на межі поділу фаз. Особливу увагу приділено синтезу нових наноматеріалів для вирішення різноманітних практичних завдань хімії, екології та медицини.

  Розрахований на науковців, аспірантів та інших фахівців, робота яких пов'язана з синтезом і дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних завдань хімії, фізики, біології та медицини.

  ISBN 978-966-00-08228

 • Хімія, фізика та технологія поверхні
  № 13 (2007)

  До збірки включені наукові статті, узагальнюючі результати експериментальних і теоретичних досліджень по хімії поверхні нанорозмірних систем на основі кремнезему і вуглецю. Розглянуто методики моделювання процесів на твердофазной поверхні, особливості золь-гель синтезу оксидних систем, а також проаналізовано процеси взаємодії нанокомпозитів на основі модифікованих кремнеземів з біологічними об'єктами. Адресовано фахівцям у галузі хімії поверхні, адсорбції, каталізу, міжфазних явищ, буде корисний інженерам-технологам, які займаються застосуванням високодисперсних оксидів в практичній діяльності.

 • Хімія, фізика та технологія поверхні
  № 11-12 (2006)

  У збірнику представлені статті, в яких викладено результати експериментальних і теоретичних досліджень будови і реакційної здатності поверхні дисперсних і пористих матеріалів, а також фізико-хімічних процесів на межі поділу фаз. Особливу увагу приділено синтезу нових наноматеріалів для вирішення різноманітних практичних завдань хімії, екології та медицини.

  Розрахований на науковців, аспірантів та інших фахівців, робота яких пов'язана з синтезом і дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних завдань хімії, фізики, біології та медицини.

  ISBN 966-00-0518-0

 • Хімія, фізика та технологія поверхні
  № 10 (2004)

  До збірника включено результати експериментальних та теоретичних досліджень, присвячених моделюванню процесів на поверхні, вивченню хімії поверхні кремнезему та вуглецевих матеріалів, особливостей золь-гель синтезу оксидних систем, а також дослідженню медико-біологічних проблем поверхні, що виконані молодими науковцями інститутів Національної академії наук, провідних навчальних закладів України та їхніми іноземними колегами. Видання адресовано фахівцям, які цікавляться сучасними проблемами хімії, фізики та технології поверхні.

  Публікацію збірника частково підтримано Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді.

  ISBN 966-518-059-2