До збірки включені наукові статті, узагальнюючі результати експериментальних і теоретичних досліджень по хімії поверхні нанорозмірних систем на основі кремнезему і вуглецю. Розглянуто методики моделювання процесів на твердофазной поверхні, особливості золь-гель синтезу оксидних систем, а також проаналізовано процеси взаємодії нанокомпозитів на основі модифікованих кремнеземів з біологічними об'єктами. Адресовано фахівцям у галузі хімії поверхні, адсорбції, каталізу, міжфазних явищ, буде корисний інженерам-технологам, які займаються застосуванням високодисперсних оксидів в практичній діяльності.

Опубліковано: 2007-06-21

Хімія поверхні кремнезему

Фізико-хімічні властивості оксидних систем

Хімія поверхні вуглецевих матеріалів

Медико-біологічні проблеми поверхні

Нанотехнології і наноматеріали