До збірки включені статті за матеріалами наукових доповідей, представлених на Всеукраїнській конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми хімії та фізики поверхні», присвяченій 25-річчю Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. Статті згруповані в чотири розділи. Традиційно представлені роботи, присвячені вивченню хімічної будови і реакційної здатності поверхні, медико-біологічних аспектів поверхні і фізико-хімічних властивостей наноматеріалів. Велику увагу приділено фізико-хімії поверхневих явищ.

Розрахований на науковців, аспірантів та інших фахівців, робота яких пов'язана з синтезом і дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних завдань хімії, фізики, біології та медицини.

Опубліковано: 2011-08-29

Фізико-хімія поверхневих явищ

Наноматеріали і нанотехнології