До збірника включено результати експериментальних та теоретичних досліджень, присвячених моделюванню процесів на поверхні, вивченню хімії поверхні кремнезему та вуглецевих матеріалів, особливостей золь-гель синтезу оксидних систем, а також дослідженню медико-біологічних проблем поверхні, що виконані молодими науковцями інститутів Національної академії наук, провідних навчальних закладів України та їхніми іноземними колегами. Видання адресовано фахівцям, які цікавляться сучасними проблемами хімії, фізики та технології поверхні.

Публікацію збірника частково підтримано Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді.

ISBN 966-518-059-2

Опубліковано: 2004-06-16

Хімія поверхні кремнезему

Золь-гель синтез оксидних систем

Хімія поверхні вуглецевих матеріалів

Медико-біологічні проблеми поверхні