title

Наукове видання

 

ПОВЕРХНОСТЬ

 

ПОВЕРХНЯ

 

SURFACE

 

ISBN 978-966-00-0834-1

  

У збірнику представлені статті, в яких викладені результати експериментальних і теоретичних досліджень будови і реакційної здатності поверхні дисперсних і пористих матеріалів, а також фізико-хімічних процесів на межі розділу фаз. Особливу увагу приділено синтезу нових наноматеріалів для вирішення різноманітних практичних завдань хімії, екології і медицини.

 Розрахований на науковців, аспірантів та інших спеціалістів, робота яких пов'язана з синтезом і дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних завдань хімії, фізики, біології та медицини.

       Збірник внесений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття накових ступенів доктора і кандидата наук (хімічні) (Бюлетень ВАК України, №2, 2011.)

 

Рік заснування:

1992

Проблематика:

висвітлення питань у галузі хімії, фізики та технології поверхні

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 15862-4334 Р від 27.10.2009

Галузь науки:

хімічні, фізичні, технічні науки

Періодичність:

1 раз на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Головний редактор:

Картель Микола Тимофійович, академік НАН України

Відповідальний секретар:

Лобанов Віктор Васильович, доктор хімічних наук

Члени редколегії:

Бєлякова Л.О, Горбик П.П., Горєлов Б.М.,Гунько В.М., Геращенко І.І., Єременко А.М., Зуб. Ю.Л., Картель М.Т., Лобанов В.В., Покровський В.О., Покутний С.І., Розенбаум В.М., Семко Л.С., Семчук О.Ю., Тарасенко Ю.О., Тьортих В.А., Туров В.В.

Адреса редакції:

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
вул. Генерала Наумова, 17,кім. 305(І), Київ, Україна, 03164. Тел.: (044) 424-96-04