"хімія, фізика і технологія поверхні"  1997

 

зміст

1

БУДОВА ПОВЕРХНІ ДІОКСИДУ ТИТАНУ ТА ПРИРОДА ЇЇ АДСОРБЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

Лобанов В.В., Нестеренко О.М., Горлов Ю.І.

                

 

3

2

МЕХАНІЗМИ ІОННОГО ОБМІНУ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ: КВАНТОВОХІМІЧНИЙ РОЗГЛЯД

Гребенюк А.Г., Горлов Ю.І., Чуйко О.О.

                        

 

20

3

ВИВЧЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОГО СТАНУ ІОНІВ ТИТАНУ В МАТРИЦІ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО ТИТАНОВМІСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ

Брей В.В., Миколайчук В.В., Чернявська Т.В.

                        

 

 

27

4

ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ТЕРМОСТІЙКІСТЬ Н-ФОРМ ЦЕОЛІТІВ

Бобоніч Ф.М.

                        

 

32

5

МЕХАНІЗМ КОНВЕРСІЇ МЕТАНОЛУ НА ЦЕОЛІТАХ ЗА УЧАСТЮ ХЕМОСОРБОВАНИХ МЕТОКСИГРУП

Брей В.В., Бричка А.В., Нестеренко О.М., Чуйко О. О.

                        

 

42

6

ХІМІЧНЕ ЗБИРАННЯ ІНГІБІТОРІВ ТЕРМООКИСЛЕННЯ НА ПОВЕРХНІ ЕПОКСИФЕНОЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Малигін А.О., Трифонов С.А.

                        

 

47

7

ХІМІЧНЕ МОДИФІКУВАННЯ ПІРОГЕННОГО КРЕМНЕЗЕМУ ТРИХЛОРИДОМ І  ОКСИХЛОРИДОМ ФОСФОРУ

Богатирьов В.М.

                        

 

53

8

ВИВЧЕННЯ АДСОРБЦІЇ МІДІ (ІІ) ПОЛІ (3-АМІНОПРОПІЛ) СИЛОКСАНОМ ІЗ АЦЕТОНІТРИЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

Якубович Т.Н., Тесленко В.В., Зуб Ю.Л., Чуйко О.О.

                        

 

62

9

КВАНТОВОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ГІПЕРВАЛЕНТНИХ ІНТЕРМЕДІАТІВ В РЕАКЦІЇ ПОЛІКОНДЕНСАЦІЇ КРЕМНІЄВОЇ КИСЛОТИ

Гребенюк А.Г., Горлов Ю.І.

                        

 

 

68

10

ОСОБЛИВОСТІ РЕЗОНАНСНОГО ПОГЛИНАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В МАТРИЧНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ З МЕТАЛЕВИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ

Гречко Л.Г., Огенко В.М., Мотрич В.В., Пінчук А.О., Біла Р.В.

                        

 

 

 

74