"хімія, фізика і технологія поверхні"  1999

 

зміст

1

ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ І КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ РОДИНИ ФІТОСИЛ

Чуйко О.О., Погорєлий В.К., Барвінченко В.М., Ковтюхова Н.І., Ліпковська Н.О., Туров В.В.

 

 

 

 

3

2

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ЛІКІВ НА ОСНОВІ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ

Геращенко І.І., Ільченко О.В., Пентюк О.О.

 

 

10

3

ХІМІЧНІ АСПЕКТИ ПІРОГЕННОГО СИНТЕЗУ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ

Миронюк І.Ф. 

  

 

15

4

ІЗОМЕРИЗАЦІЯ Н-ГЕКСАНУ В ПРИСУТНОСТІ  СУПЕРКИСЛОТНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ НА ОСНОВІ СУЛЬФАТОВОГО ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ

Патриляк К.І., Брей В.В., Мележик О.В., Левчук М.М.

  

 

 

20

5

ТЕРМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ КИСНЕВИХ СПОЛУК ФОСФОРУ НА ПОВЕРХНІ ПІРОГЕННОГО КРЕМНЕЗЕМУ
Богатирьов В.М.

   

 

25

6

ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ ЗАМІЩЕНИХ СТИЛЬБЕНІВ НА ПОВЕРХНІ ТИТАНОКРЕМНЕЗЕМУ
Єременко Г.М, Русина О.Д., Смірнова Н.П., Ліннік О.П., Огенко В.М., Чуйко О.О., Рехтхалер К., Келер Г.    

 

 

33

7

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК ТІО2

Смірнова Н.П.

  

 

40

8

АДСОРБЦІЯ ДЕЯКИМИ АЗОТОВМІСНИМИ ПОЛІКСИЛОКСАНАМИ ІОНІВ МІДІ (ІІ) ІЗ АЦЕТОНІТРИЛЬНИХ РОЗЧИНІВ
Стеченко О. В., Якубович Т.М., Тесленко В.В., Вейсов Б.К., Зуб Ю.Л., Чуйко О. О.

  

 

 

46

9

ПОЛЬОВА ЕЛЕКТРОННА ЕМІСІЯ З П'ЄЗОАКТИВНОГО SIО2Дадикін А.А., Наумовець А.Г., Горбик П.П., Дубровін І.В., Огенко В.М.

   

 

51

10

ФІЗИЧНА ТА ХІМІЧНА АДСОРБЦІЯ МОЛЕКУЛ ВОДИ В МЕТАЛООКСИДНОМУ НАПІВПРОВІДНИКУ YBA2CU3О7

Горєлов Б.М., Конін К.П., Морозовська Д.В., Міщенко В.М.    

 

 

55

11

СТАН ПОВЕРХНІ ТА ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВТРАТИ В ДИСПЕРСНОМУ ДІОКСИДІ ВАНАДІЮ
Тесленко В.В., Горбик П.П., Мазуренко Р.В., Бакунцева М.В.   

 

62

12

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВНТНП КЕРАМІКИ ТА ПОКРИТТІВ
Абрамов М.В., Бакунцева М.В., Горбик П.П., Дубровін І.В., Лагута І.В., Прихна Т.О., Чуйко О.О.

 

 

 

66

13

ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНИХ МЕТАЛОКОМПОЗИТІВ
Гречко Л.Г., Гончарук Ю.С, Давидова О.А., Шустов А.А.   

 

 

71

14

ВПЛИВ РОЗПОДІЛУ ВКЛЮЧЕНЬ ПО РОЗМІРАХ В ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ НА ЇХ ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Гречко Л.Г., Пустовіт В.Н., Шкода Н.Г., Шостак С.В.   

 

 

79

15

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОВІДНОСТІ МЕМБРАНИ ПІД ВПЛИВОМ ШУМУ ЗАВНІШНЬОЇ НАПРУГИ
Чепелевска Н.В., Шкода Н.Г.

   

 

86