Редакційна колегія:

Академік НАН України  М.Т. Картель – відповідальний редактор

Доктор хім. наук, проф.  В.В. Лобанов – відповідальний секретар

Доктор хім. наук, проф. Л.О. Бєлякова

Доктор фарм. наук  І.І. Геращенко

Доктор фіз.-мат. наук, проф. П.П. Горбик

Доктор фіз.-мат. наук  Б.М. Горєлов

Доктор хім. наук, проф. В.М. Гунько

Доктор хім. наук, проф. А.М. Єременко

Доктор хім. наук, проф.  Ю.Л. Зуб

Доктор фіз.-мат. наук, проф. В.О. Покровський

Доктор фіз.-мат. наук, проф. С.І. Покутний

Доктор фіз.-мат. наук, проф. В.М. Розенбаум

Доктор техн. наук  Л.С. Семко

Доктор фіз.-мат. наук О.Ю. Семчук

Доктор хім. наук, проф. Ю.О. Тарасенко

Доктор хім. наук, проф. В.А. Тьортих

Доктор хім. наук, проф. В.В. Туров