Редакційна колегія

Академік НАН України  М.Т. Картель – відповідальний редактор,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Доктор хім. наук, проф.  В.В. Лобанов – відповідальний секретар,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Доктор хім. наук, проф. Л.О. Бєлякова,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Доктор фіз.-мат. наук, проф. І.М. Будзуляк
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Україна

Доктор хім. наук,  Н.М. Власова,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Доктор фарм. наук  І.І. Геращенко,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Доктор фіз.-мат. наук, проф. П.П. Горбик,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Доктор хім. наук, проф. В.М. Гунько,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Доктор фіз.-мат. наук, проф. Г.І. Довбешко,
Інститут фізики Національної академії наук України, Україна

Доктор хім. наук, проф. А.М. Єременко,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Доктор хім. наук, проф., член-кореспондент НАН України С.Я. Кучмій,
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Україна

Доктор фіз.-мат. наук, проф.. член-кореспондент НАН України Б.К. Остафійчук,
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Україна

Доктор фіз.-мат. наук, проф. С.І. Покутний,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Доктор фіз.-мат. наук О.Ю. Семчук,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Доктор хім. наук, проф., член-кореспондент НАН України П.Є. Стрижак,
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Україна

Доктор хім. наук, проф. Ю.О. Тарасенко,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Доктор хім. наук, проф. В.А. Тьортих,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Доктор хім. наук, проф.,  член-кореспондент НАН України В.В. Туров,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, Україна

Researcher professor, Tascon Juan M.D.,
Instituto Nacional del Carbón, INCAR-CSIC, Spain

Dr hab., prof, Derylo-Marczewska Anna,
Faculty of Chemistry, Maria Curie-Skłodowska University, Poland