Термічне та хімічне модифікування природних морденітів як метод отримання нових цеолітних матеріалів

  • G. P. Tsintskaladze Тбіліський державний університет ім. Ів. Джавахішвілі
  • L. G. Eprikashvili Тбіліський державний університет ім. Ів. Джавахішвілі
  • T. N. Kordzakhia Тбіліський державний університет ім. Ів. Джавахішвілі
  • P. M. Nanikashvili Тбіліський державний університет ім. Ів. Джавахішвілі
  • T. V. Sharashenidze Тбіліський державний університет ім. Ів. Джавахішвілі

Анотація

Методом ІЧ-спектроскопії вивчено термостабільність і кислотостійкість природних морденітів різних родовищ. Показано, що матеріали, отримані в результаті термічної і хімічної обробки морденіта, характеризуються високою термостабільністю і кислотостійкістю. Вивчення ІЧ-спектрів вихідних і водневих форм морденіта в області деформаційних і валентних коливань молекул води (1600-3700 см-1) показало, що отримані водневі форми природних морденітів, характеризуються високою концентрацією активних центрів і термостабільністю. Таким чином, з морденіта можливе отримання нових нанопористих матеріалів, які можуть бути використані в ряді технологічних процесів.

Посилання

Tsitsishvili G.V., Andronikashvili T.G., Kirov G.N., Filizova L.P. Natural Zeolites. – London: Ellis Horwoud, 1992. – 295 p.

Схиртладзе Н.И. Осадочные цеолиты Грузии. – Тбилиси: ТГУ, 1991. – 143 с.

Цицишвили Г.В., Андроникашвили Т.Г. Природные цеолиты и возможность их использования в народном хозяйстве. Обзорная информация. – Тбилиси: ГКНТ СМ ГССР, 1978. – 65 с.

Колодезников К.Е. Цеолитоносные провинции востока Сибирской платформы. – Якутск: СО РАН, 2003. – 220 с.

Цицишвили Г.В., Чарквиани М.К., Цинцкаладзе Г.П. Влияние термообработки на ИК-спектры некоторых синтетических и природных цеолитов в области частот колебаний каркаса // ДАН СССР. – 1983. – T. 273, № 6. – C. 1434-1439.

Шикунов Б.И., Лафер Л.И., Якерсон В.Н., Мишин И.В. Изучение декатионирования и деалюминирования морденита методом ИК-спектроскопии // Изв. АН СССР, сер. хим. – 1972. – Т.1. – С. 207-208.

Шикунов Б.И.,Мишин И.В., Пилоян Г.А., Клячко-Гурвич А.Л.,. Лафер Л.И., Якерсон В.Н., Рубинштейн А.М. Исследование аммонийной формы морденита методом дифференциально-термического анализа и ИК-спектроскопии // Изв. АН СССР, сер. хим. – 1973. – Т. 4. – С. 766-772.

Опубліковано
2012-09-04
Як цитувати
Tsintskaladze, G. P., Eprikashvili, L. G., Kordzakhia, T. N., Nanikashvili, P. M., & Sharashenidze, T. V. (2012). Термічне та хімічне модифікування природних морденітів як метод отримання нових цеолітних матеріалів. Поверхня, (4(19), 153-159. вилучено із https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/article/view/480
Розділ
Фізико-хімія поверхневих явищ