Комбіновані сорбенти на основі бавовняного волокна та фероціанідів перехідних металів

  • V. V. Galysh Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • M. T. Каrtel Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • A. A. Nikolaychuk Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • I. N. Andrusishina Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України»

Анотація

Одержано комбіновані сорбенти на основі бавовняного волокна та фероціанідів перехідних металів. Вивчено вплив концентрації фероціаніду і температури процесу модифікування на вміст неорганічної складової в кінцевому продукті. Визначені параметри процесу модифікування, що дозволяють одержувати зразки сорбентів зі стійким утриманням фероціанідної фази. Ефективність вилучення цезію з модельних розчинів одержаними комбінованими матеріалами зменшується у послідовності: Cu2+ - Fe3+ - Zn2+ - Ni2+ - Сo2+.

Посилання

Тананаев И.В., Г.Б. Сейфер, Ю.Я. Харитонов, В.Г. Кузнецов, А.П. Корольков. Химия ферроцианидов. –  М.: Наука, 1971. – 320 с.

Егорин А.М., Авраменко В.А., Братская С.Ю. Синтез и свойства материалов на основе целлюлозы и ферроцианидов переходных металлов, для анализа цезийсодержащих растворов // V конф. молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН. “Химия и технология радиоактивных элементов, радиоэкология и радиационная химия. Физикохимия – 2010”, Москва. – 1 – 30 ноября, 2010. – С. 77.

Кочева Л.С., Броваров О.В., Шуктомова И.И., Рачкова Н.Г., Карманов А.П. Модификация растительного сырья с целью получения биосорбентов // ІІ Всерос. Конф. “Химия и технология растительных веществ”, Казань. – 24 – 27 июня, 2002. – с. 139.

Оболенская А.В., Ельцина З.П., Леонович А.А. Лабораторные работы по химии древесины и целлюлозы. – М.: Экология, 1991. – 320 с.

Визначення 33 елементів методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-зв’язаною плазмою у воді. ДСТУ ISO 11885:1996. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с.

Опубліковано
2012-09-04
Як цитувати
Galysh, V. V., КаrtelM. T., Nikolaychuk, A. A., & Andrusishina, I. N. (2012). Комбіновані сорбенти на основі бавовняного волокна та фероціанідів перехідних металів. Поверхня, (4(19), 168-173. вилучено із https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/article/view/482
Розділ
Фізико-хімія поверхневих явищ