Вплив бактерицидної нанодисперсної добавки Ag/SiO2 на структуру та властивості мікроволокнистих поліпропіленових матеріалів

  • O. O. Sapyanenko Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • L. S. Dzubenko Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • P. P. Gorbyk Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • M. V. Tsebrenko Київський національний університет технологій та дизайну
  • I. A. Mel'nyk Київський національний університет технологій та дизайну

Анотація

Переробкою суміші поліпропілен/співполіамід/(Ag/SiO2) – (ПП/СПА/(Ag/SiO2) – одержано поліпропіленовий мікроволокнистий матеріал (МВМ), що містить наночастинки (НЧ) срібла. Методами реологічних вимірювань, спектрофотометрії в УФ- та видимій областях, оптичної мікроскопії та ДТА вивчено вплив бактерицидної добавки Ag/SiO2 з питомою поверхнею 215 м2/г на структуротворення та фазові переходи в сумішах ПП/СПА зі співвідношенням компонентів у %мас. 30/70. Вміст добавки у вихідному композиті ПП/(Ag/SiO2) складав 0,05 – 3,0 мас. %. Встановлено, що НЧ добавки Ag/SiO2 не перешкоджають реалізації волокнотворення ПП в матриці СПА. Присутність добавки за невисокого вмісту 0,05 – 0,5 % мас. стабілізує рідкі струмені ПП в розплаві суміші ПП/СПА за течії по каналу формуючого отвору. За вищої концентрації добавки, 1 – 3 мас. %, її стабілізуюча дія послаблюється внаслідок агрегації НЧ. МВМ, вилучений із екструдатів ПП/СПА/(Ag/SiO2), містить НЧ срібла. Це є важливою обставиною для створення бактерицидних тонковолокнистих фільтрів.

Посилання

Глубіш П.А., Ірклей В.М., Клейнер Ю.Я., Резанова Н.М., Цебренко М.В., Кернер С.М., Омельченко В.Д., Турчаненко Ю.Т. Високотехнологічні, конкурентоспроможні і екологічноорієнтовані волокнисті матеріали та вироби з них. – Київ: Арістей, 2007. – С 37 – 78.

Naresh D., Bhabani K. S. Morphological interpretations and micromechanical properties of polyamide-6/polypropylene-grafted-maleic anhydride/nanoclay ternary nanocomposites // Mater. and Des. – 2010. – V. 31, N. 10, – P. 4693 – 4703.

Influence of Silica Surface Modification on Fiber Formation in Filled Polypropylene – Copolyamide Mixtures / M.V. Tsebrenko, L.S. Dzyubenko, A.A. Sapyanenko, P.P. Gorbyk, N.M. Rezanova, I.A. Tsebrenko // Nanomaterials and Supramolecular Structures. Physics, Chemistry, and Applications / Eds. A.P. Shpak, P.P. Gorbyk. - Springer, 2009. - P. 197 – 206.

Благитко Е.М, Бурмистров В.А., Колесников А.П., Михайлов Ю.И., Родионов П.П. Серебро в медицине. – Новосибирск: Наука, 2004. – 254 с.

Новейшие методы исследования полимеров / Под ред. Б. Ки. – М. : Мир, 1966, –572 c.

Bois L., Bessueille F., Chassagneux F., Battie Y., Destouches N., Hubert C. , Boukenter A., Parola S. Silver nanoparticles growth in a mesoporous silica film templated with the F 127 triblock copolymer // // Coll. Surfaces A. – 2008. – V. 325. – P. 86 – 92.

Крилова Г., Єременко А., Смірнова Н. Фотохімічна генерація нанорозмірних частинок срібла в мезопористих SiO2 плівках // Фізика і хімія твердого тіла – 2006. – Т. 6, № 1. – С. 50 – 55.

Сап’яненко О.О., Дзюбенко Л.С., Горбик П.П., Цебренко М.В. Вплив хімічної природи поверхні кремнезему на структуротворення в сумішах поліпропілен/співполіамід // Зб. Поверхность – 2009. – Вип. (1)16. – С. 46–57.

Заикин А.Е., Галиханов М.Ф., Зверев А.В., Архиреев В.П. Влияние наполнителя на взаимную растворимость компонентов в полимерной смеси // Высокомол. соед. – 1998. –Сер. А. – Т. 40, № 5. – С. 847 – 652.

Марихин В.А., Мясникова Л.П. Надмолекулярная структура полимеров / Под ред. С.Я. Френкеля. – Л: Химия, 1977. – 240 с.

Дзюбенко Л.С., Соломко В.П., Гойхман А.Ш., Мацибора Н.П. Исследование влияния твердой и жидкой добавок на перестройки большепериодной структуры при ориентационной вытяжке полипропилена // Докл. АН УССР. – 1978. – Сер. Б. – № 10. – С. 898 – 903.

Цебренко М.В. Ультратонкие синтетические волокна. – М: Химия, 1991. – 216 с.

Абгалимов Е.В. Механизм формирования кластеров и наночастиц серебра при восстановлении его ионов в водных растворах в присутствии полиэлектролитов. Автореф. дис. … канд. хим. наук. Москва, 2008. – 27 с.

Опубліковано
2012-09-04
Як цитувати
Sapyanenko, O. O., Dzubenko, L. S., Gorbyk, P. P., Tsebrenko, M. V., & Mel’nyk, I. A. (2012). Вплив бактерицидної нанодисперсної добавки Ag/SiO2 на структуру та властивості мікроволокнистих поліпропіленових матеріалів. Поверхня, (4(19), 219-231. вилучено із https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/article/view/488
Розділ
Наноматеріали і нанотехнології