Електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів на основі гетероструктур Ag2S/CdS

  • E. V. Kotenok Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • S. L. Prokopenko Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • S. N. Makhno Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • P. P. Gorbyk Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України

Анотація

Досліджені електрофізичні властивості нових композиційних матеріалів на основі нанокристалічного сульфіду кадмію, сульфіду срібла, поліхлортрифторетилену (ПХТФЕ), полівініліденфториду (ПВДФ) і високодисперсного кремнезему. Встановлено, що залежності дійсної ε' та уявної ε'' складових комплексної діелектричної проникності від об'ємного вмісту напівпровідникової фази для сульфіду кадмію, отриманого гідротермальним синтезом на поверхні SiO2, а також гетероструктури (Ag2S/CdS/SiO2), отриманої методом часткового заміщення іонів Cd на Ag, в надвисокочастотному діапазоні мають максимуми при концентрації 0,50. Визначені енергії активації електропровідності для систем ПВДФ-CdS/SiO2 і ПХТФЕ-Ag2S/CdS/SiO2.

Посилання

Hullavarad N.V., Hullavarad S.S. Synthesis and characterization of monodispersed CdS nanoparticles in SiO2 fibers by sol–gel method // Photonics and Nanostructures – Fundamentals and Applications – 2007. – V.5. – P. 156–163.

Hea J., Zhao X.-N., Zhu J.-J., Wang J. Preparation of CdS nanowires by the decomposition of the complex in the presence of microwave irradiation // J. Cryst. Growth – 2002. – V. 240, № 3–4. – P. 389–394.

Yang H., Huang C., Li X., Shi R., Zhang K. Luminescent and photocatalytic properties of cadmium sulfide nanoparticles synthesized via microwave irradiation // Mater. Chem. Phys. – 2005. – V. 90, № 1. – P. 155–158.

Qingqing W., Gaoling Z., Gaorong H. Synthesis of single crystalline CdS nanorods by a PVP-assisted solvothermal method // Mater. Lett. – 2005. – V. 59, № 21. – P. 2625–2629.

Zhang B., Jian J.K., Zheng Y., Sun Y., Chen Y., Cui L. Low Temperature hydrotermal syntesis of CdS submicro- and microspheres self-assembled from nanoparticles // Mater. Lett. – 2008. – V. 62, № 12-13. – P. 1827–1830.

Коленько Ю.В., Бурухин А.А., Чурагулов Б.Р. Олейников Н.Н., Муханов В.А. Синтез гидротермальным методом нанокристаллических порошков различных кристаллических модификаций ZrO2 и TiO2 // Журн. Неорг. химии – 2002. – Т.47, №11. – С.1755–1762.

Ганюк Л.Н., Игнатков В.Д., Махно С.Н., Сорока П.Н. Исследование диэлектрических свойств волокнистого материала // Укр. физ. журн. – 1995. – Т.40, №6. – С. 627–629.

Гаркуша О.М., Горбик П.П., Дзюбенко Л.С., Левандовский В.В., Махно С.Н., Бакунцева М.В. Электрофизические свойства системы полихлортрифторэтилен – дисперсный иодид серебра в сверхвысокочастотном диапазоне // Металлофизика и новейшие технологии.-2000.-Т.22, № 8.-С. 12–18.

Опубліковано
2012-09-04
Як цитувати
Kotenok, E. V., Prokopenko, S. L., Makhno, S. N., & Gorbyk, P. P. (2012). Електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів на основі гетероструктур Ag2S/CdS. Поверхня, (4(19), 213-218. вилучено із https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/article/view/487
Розділ
Наноматеріали і нанотехнології