Вплив компонентів, які входять до складу плазмозамінників (електролітів і сорбіту), на активність іммобілізованої холін естерази

  • V. V. Payentko Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • A. K. Matkovsky Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • Yu. V. Matrunchik Інститут загальної та неорганічної хімії Національної академії наук Білорусі
  • Yu. L. Zub Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України

Анотація

Вивчено вплив компонентів,які входять до складу таких плазмо замінників,як Сорбілакт і Реосорбілакт, на активність іммобілізованої холінєстерази (ХЕ). Закріплення ферментa здійснювалось шляхом його включення в структуру кремнеземного гелю в процесі золь-гель перетворень у присутності гідроакумулюючого комплексу (поліакрилова кислота/полівініловий спирт). Показано,що на відміну від раніше описаних властивостей компонентів плазмозамінників активувати нативні холінестерази, у випадку іммобілізованої ХЕ збільшення концентрації  сорбіту в системі у 2 рази знижує активність фермента в 1,5 рази

Посилання

Гаврилов О. К. Справочник по переливанию крови и кровезаменителей. – М.: Медицина, 1982.–392с.

Использование растворов многоатомных спиртов (препаратов «Сорбилакт” и “Реосорбилакт”) в интенсивной терапии при тяжелой политравме: Метод. Рекомендации/Сост. И.П.Шлапак, И.Р.Малыш, Л.В. Згржебловская. – К.:2003.—29с.

Малинин О.А. Опредиление фосфорорганических пестицидов // Ветеринария.–1979.–№1.– с.72–77.

Матрунчик Ю.В. Гидроаккумулирующий полимерный комплекс на основе полиакриловой кислоты и поливинилового спирта // Весці Нац. акад. навук Беларусi. Сер. хiм. навук. – 2008. – № 4. – С. 81–84.

Матрунчик Ю.В., Воробьева Е.В., Крутько Н.П. Гидроаккумулирующие материалы на основе полимерных комплексов // XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии: тез. докл. – Москва, 23-28 сентября. 2007. – Т. 3. – С. 328.

Паентко В.В., Матковский А.К., Юрченко Г.Р., Зуб Ю.Л.Получение золь-гель методом композитов на основе кремнезема, желатина и гомогената печени курицы домашней Gallus gallus // Хімія, фізика і технологія поверхні.–2012.–Т.3.–№1.– С. 108-113

Шабанова Н.А.,Саркисов П.Д. Основы золь-гель технологии нанодисперсного кремнезема.- Москва:ИКЦ «Академкнига»,2004.-208с.

Яковлев В.А.Кинетика ферментативного катализа. – М.: Химия .–1965.–458с

Enzymatic Assay of CHOLINESTERASE, ACETYL (EC 3.1.1.7) //Reagent Chemicals ACS Specifications –1993.–. –85 p

Матрунчик Ю.В., Воробьева Е.В., Крутько Н.П., Басалыга И.И. Степень набухання гидроаккумулирующего комплекса на основе полиакриловой кислоты в растворах солей // Докл. Нац. акад. навук Беларусі.–2009.–Т.53.–№5.–с.59-62

Паентко В.В., Матковский А.К., Матрунчик Ю.В,  Юрченко Г.Р., Воробьева Е.В., Зуб Ю.Л. Композиты на основе кремнезема, содержащие холинэстеразу // ПОЛИКОМТРИБ-2011: Тез. докл. междунар.  науч.-техн. Конф. — Гомель: ИММС НАНБ, 2011. — 169 с.

Стойкова Е.Е. Экспресс-определение загрязнителей окружающей среды с помощью ферментативных колориметрических тестов:автореф. дис. канд. хим. Наук.- Казань,1997. – 20с.

Опубліковано
2012-09-04
Як цитувати
Payentko, V. V., Matkovsky, A. K., Matrunchik, Y. V., & Zub, Y. L. (2012). Вплив компонентів, які входять до складу плазмозамінників (електролітів і сорбіту), на активність іммобілізованої холін естерази. Поверхня, (4(19), 328-333. вилучено із https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/article/view/497
Розділ
Медико-біологічні проблеми поверхні