Вплив модифікування нанопорошків алмазу детонаційного синтезу на зміну їх електрокінетичних та електрофізичних характеристик

  • Г. А. Базалій Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Н. О. Олійник Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Г. Д. Ільницька Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Ключові слова: нанопорошки алмазу, модифікування порошку, електрофізичні, електрокінетичні

Анотація

Розробка способів керування зміною функціонального покрову та енергетичного складу поверхні нанопорошків алмазу детонаційного синтезу необхідні для створення стійких суспензій та матеріалів з них.

Метою роботи є дослідження впливу модифікування нанопорошків алмазу детонаційного синтезу за допомогою рідинофазової термохімічної обробки на зміну електрокінетичних та електрофізичних характеристик порошку.

Досліджено нанопорошки алмазу марок АСУД-75  –  АСУД-99 з різним вмістом вуглецю sp2-гібридізації, які  виготовлено в ІНМ ім.В. М. Бакуля НАН України з продукту детонаційного синтезу алмазу ООО «АЛІТ» (м. Житомир). Досліджено нанопорошки алмазу марки АСУД-90 після їх модифікування за допомогою рідинофазової термохімічної обробки з використанням: плаву лугів, суміші нітратної та сульфатної кислот, суміші хромової та сульфатної кислот. Електрокінетичні характеристики нанопорошків алмазу: величину та знак електрокінетичного потенціалу,  електрофоретичну рухливість, досліджували методом електрофорезу за допомогою приладу «Dzeta-potential-analizer» фірми “Mikromeritiks”. Електрофізичні характеристики: тангенс кута діелектричних втрат (tgδ), ємність, підвищення tgδ зразка порошку при вологості 0 % та 100 % визначали за допомогою приладу «Измеритель цифровой Е7-12».  Відомими методами досліджували фізико-хімічні характеристики нанопорошків: питомий електроопір, вміст вуглецю sp2-гібридизації, масову частку домішок у вигляді неспалимого залишку, питому площу поверхні.

В роботі методом електрофорезу встановлено, що значення електрокінетичного потенціалу та електрофоретичної рухливості порошку знижуються в 2–10 рази при зменшенні масової частки вуглецю sp2- гібрідизації з 23,6 до 0 мас.%.

На прикладі нанопорошку марки АСУД-90, показано, що модифікування нанопорошку рідинофазним методом з використанням термохімічної обробки сумішами окислювачів приводить до зниження значень електрофоретичної рухливості в 1,1–7,5 рази та електрокінетичного потенціалу в 1,1–7,3 рази.

Методом діелькометріі встановлено, що тангенс кута діелектричних втрат  нанопорошків алмазу марок АСУД-90 – АСУД-99 знаходяться в інтервалі 0,3046 - 0,3146. Модифікування нанопорошку марки АСУД-90 за допомогою рідинофазової термохімічної обробки призводить до зміни інтервалу тангенсу кута діелектричних втрат0,2450-0,3249).  За ступенем підвищення співвідношення тангенсу кута діелектричних втрат при вологості 100 % до вологості 0 % способи модифікування нанопорошків можна розташувати наступним чином: модифікування з використанням плаву лугів (зразок асуд-90-1, S=12,8%)< суміші хромової та сульфатної кислот (зразок асуд-90-3, S=13,8 %) <суміші нітратної та сульфатної кислот (зразок асуд-90-2, S=20,8 %)

Посилання

1. Danilenko V.V. Synthesis and sintering of diamond by explosion.(Moscow: Energoatomizdat, 2003). [in Russian].

2. Novikov N.V., Bogatyreva G.P. Nanodiamonds of static and detonation synthesis and the prospect of their application . Superhard materials, 2008. 2: 3. [in Russian]. https://doi.org/10.3103/S1063457608020019

3. Shpak A.P., Ulberg Z.R. Colloidal-chemical foundations of nanoscience.( Kyiv: Academperiodika, 2005). [in Russian].

4. Chukhaeva S.I., Detkov A.P., Tkachenko P.Ya., Toropov A.D. Physicochemical properties of fractions isolated from ultradispersed diamonds. Superhard materials, 1998. 4: 29. [in Russian].

5. Nikitin Yu.I., Uman S.M., Kobernichenko L.V., Martynova L.M. Synthetic diamond powders and pastes. (Kyiv: Naukova dumka, 1992).[in Russian].

6. Bazaliy G.A. Study of the electrokinetic potential of diamond nanopowders of detonation synthesis. In: Rock-cutting and metal-working tool - technique and technology for its manufacture and application. (Kyiv: ISM them. V.N. Bakul, NAS of Ukraine, 2013. 16: 329).[in Russian].

7. Bogatyreva G. P., Marinich, M. A., Bazaliy, G. A., et al. Physicochemical properties of different grades of detonation-synthesized nanodiamonds. In: Detonation Nanodiamonds: Technology, Properties and Applications. Proc. of the 3rd Int. Sympos (1-4 July, 2008, St.-Petersburg, Russia). P. 137.

8. Olyinik N.O., Petasyuk G.A., Ilnitska G.D., Bazaliy G.A., Pyura G.G., Tsiba M.M. Physical and chemical characteristics of modified synthetic diamond nanopowders . Mizhvuz. zb. sciences. prats "Naukovі notatki". Lutsk, 2017. 59 : 211. [in Ukranian].

9. Vasilenko А.А. Materials Science. Electrical materials: textbook. Allowance.(Krasnoyarsk, 2018). [in Russian].

10. Technical conditions (ТU U 26.8-05417377-177:2007). Ultradispersed diamond nanopowders.. Introduced for the first time. 27.09.07. Ident. code No. 02568182/033000. - Kyiv: : Ukrmetrteststandart. [in Russian].

11. Method for determining electrokinetic potential of powders of diamond detonation synthesis (M 28.5-277:2008). Kyiv: ISM NANU, 2008. [in Russian].

12. Method of determining the dielectrical input in dispersed powders of superhard materials (M 23.9-310:2014). Kyiv: ISM NANU, 2014. [in Russian].

13. Method of determining the electrical resistivity of dispersed powders of superhard materials (M 23.9-303:2014). Kyiv: ISM NANU, 2014. [in Russian].

14. Potapov V.А., Zurkan N.М., Shevchenko S.А. Study of the state of "systemic water" by dilcometry methods. Charkov, 2012. 1(41): 98-101. [in Russian].

Опубліковано
2020-12-03
Як цитувати
Базалій, Г. А., Олійник, Н. О., & Ільницька, Г. Д. (2020). Вплив модифікування нанопорошків алмазу детонаційного синтезу на зміну їх електрокінетичних та електрофізичних характеристик. Поверхня, (12(27), 169-178. https://doi.org/10.15407/Surface.2020.12.169
Розділ
Наноматеріали і нанотехнології