Оцінка впливу природних і модифікованих полісахаридів на мікров'язкість мембран еритроцитів щурів методом спінових зондів

  • Л. В. Іванов Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії наук України
  • Є. В. Щербак Харківська державна зооветеринарна академія
  • М. Т. Картель Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії наук України
Ключові слова: фармакокінетика нітазолу, кролики, похідні крохмалю, полісахариди, мікров'язкість мембран, біодоступність, швидкість всмоктування, препарати з регульованим всмоктуванням

Анотація

На підставі власних даних фармакокінетики нітазолу при його пероральному застосуванні кроликам проаналізовані різні аспекти використання в якості допоміжних речовин при створенні лікарських форм з регульованим всмоктуванням крохмалю, карбоксиметилкрохмалю, діальдегідкрахмалю, альгінату натрію і хітозану. Проведений нами аналіз фармакокінетичних кривих виявив кореляцію між наявністю і величиною негативного заряду в полімері похідних крохмалю і збільшенням біодоступності нітазолу - швидкості всмоктування, що оцінюється за tmax і з рівнянь, що описують криві в рамках одночастинної моделі зі всмоктуванням. Можна припустити, що зміна біодоступності нітазолу в присутності похідних крохмалю пов'язана з йон-йонним або йон-дипольним взаємодією позитивно зарядженої імінної групи нітазолу і негативно заряджених груп похідних крохмалю. Очевидно, в механізмі всмоктування нітазолу лімітуючею стадією є стадія розчинення нітазолу в шлунку. Так як всмоктування нітазолу може також залежати від мікров’язкості мембран клітин стінки шлунку, вивчено вплив полісахаридів на мікров'язкість мембран еритроцитів, як модельних клітин. Однак в роботі виявили помітний вплив тільки хітозану на мікров'язкість мембран еритроцитів, при якому відбувалася деяка іммобілізація конформаційної рухливості ліпідного бішару мембран клітин при зв'язуванні протилежно зарядженого хітозану з поверхнею мембран еритроцитів. Решта негативно заряджених полісахаридів істотно не впливали на мікров'язкість мембран, мабуть із-за процесів електростатичного відштовхування від клітин еритроцитів. Сукупність отриманих даних розширило наші знання про механізми можливого впливу високомолекулярних полісахаридів на біодоступність різних ЛВ при створенні препаратів з регульованим всмоктуванням.

Посилання

1. Study of mechanisms for increasing the biocompatibility of various substances with biological structures using polyethylene glycols using the spin probe method / L.V. Ivanov, N.T. Kartel, E.V. Shcherbak, V.G. Kravchenko // Surface. 2019. 11(26). С. 566-576. https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.556

2. Liechtenstein G.I. The method of spin labels in molecular biology // M.: Science. 1974: 12. [in Russian].

3. Berliner L. Method of spin labels. Theory and application. M.: World. 1979. 639. [in Russian].

4. Ivanov L.V., Orlova I.N. Biopharmaceutical studies aimed at optimizing the composition, properties and route of administration of drugs. In Sat. "Technology and standardization of drugs". 2000. 2. 558. [in Russian].

5. Pat. 60-137902 Masayoshi U., Kietaka K., Isihiko Y. et al. Production of dialdehyde starch. 1985. [in Russian].

6. Georgievsky V.P., Oridorog V.A., Novik I.I. et al. The creation of new auxiliary chemical and pharmaceutical substances and medical devices. Farmakom. 1998. 6: 25. [in Russian].

7. Soloviev V.N., Firsov A.A., Filov V.A. Pharmacokinetics. - M: Medicine, 1980. - 423 [in Russian].

8. Assaad E., Mateescu M.A. The influence of protonation ratio on properties of carboxymethyl starch excipient at various substitution degrees: Structural insights and drug release kinetics. Int. J. Pharm. 2010; 394: 1: 75-84. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2010.04.037

9. Friciu M.M., Canh Le T., Ispas-Szabo P., Mateescu M.A. Carboxymethyl starch and lecithin complex as matrix for targeted drug delivery: I. Monolithic Mesalamine forms for colon delivery. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2013; 85: 3: 521-530. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2013.03.007

10. Calinescu C., Nadeau É., Mulhbacher J., Fairbrother J.M., Mateescu M. -A. Carboxymethyl high amylose starch for F4 fimbriae gastro-resistant oral formulation. Int. J. Pharm. 2007; 343: 1: 18-25. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2007.04.017

11. George M., Abraham T.E. Polyionic hydrocolloids for the intestinal delivery of protein drugs: alginate and chitosan - a review. J. Controlled Release. 2006; 114: 1: 1-14. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2006.04.017

12. Luo Y., Wang Q. Recent development of chitosan-based polyelectrolyte complexes with natural polysaccharides for drug delivery. Int. J. Biol. Macromol. 2014; 64: 353-367. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2013.12.017

13. Pat. 57-46920 Japan, MKI3 A 61 K 31/725. Drugs for the treatment of the digestive system / Taikoku Koji, Wada Noboru, Yamada Chiaki and others (Japan); N 55-122565; Appl. 3.09.2000, Publ. 03/17/2002.

14. Sexther H.V., Holme H.K., Maurstad G. et. al. Polyelectrolyte complex formation using alginate and chitosan. Carbohydr. Polym. 2008; 74: 4: 813-821. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2008.04.048

Опубліковано
2020-12-03
Як цитувати
Іванов, Л. В., Щербак, Є. В., & Картель, М. Т. (2020). Оцінка впливу природних і модифікованих полісахаридів на мікров’язкість мембран еритроцитів щурів методом спінових зондів. Поверхня, (12(27), 327-336. https://doi.org/10.15407/Surface.2020.12.327
Розділ
Медико-біологічні проблеми поверхні